نوع قوطیضخامت(میلی‌متر)طول(متر)وزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
قوطی ۱۴۰×۱۴۰۳۶۸۱تهرانموجود۲۳٬۶۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
قوطی ۱۴۰×۱۴۰۴۶۱۰۸تهرانموجود۲۳٬۶۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
قوطی ۱۴۰×۱۴۰۵۶۱۳۴تهرانموجود۲۳٬۶۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱