نوع قوطیضخامت(میلی‌متر)طول(متر)وزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
قوطی ۱۴۰×۱۴۰۳۶۸۱تهرانموجود۲۳٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
قوطی ۱۴۰×۱۴۰۴۶۱۰۸تهرانموجود۲۳٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
قوطی ۱۴۰×۱۴۰۵۶۱۳۴تهرانموجود۲۳٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱