نوع تیرچه کرومیتورقنبشیزیگزاگبارگیری ازموجودیقیمتبه‌روزرسانی
تیرچه کرومیت ورق 3 میل، نبشی 3، زیگزاگ 10۳ میل۳قطر ۱۰تهرانموجود۲۱٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیرچه کرومیت ورق 4 میل، نبشی 4، زیگزاگ 12۴ میل۴قطر ۱۲تهرانموجود۲۱٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیرچه کرومیت ورق 5 میل، نبشی 5، زیگزاگ 14۵ میل۵قطر ۱۴تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
تیرچه کرومیت طبق سفارش مشتریسفارشیسفارشیقطر سفارشیتهرانموجودتماس بگیرید۲۶ آذر ۱۴۰۱

توجه: نوع ساختار تیرچه کرومیت یا فلزی با توجه به سازه‌های فلزی یا بتنی متغییر است و به نسبت تحمل مقاومت، وزن متفاوتی را شامل می‌شوند و با توجه به نیاز مصرف کننده گرامی قابل تولید از 1متر تا 11متر می‌باشد.