نوع ورقکارخانهعرض(سانتی‌متر)وزن(Kg/m)رنگحالتبارگیری ازموجودیقیمتبه‌روزرسانی
ورق رنگی ۰.۶فولاد مبارکه۱۲۵۵ کیلوسفید یخچالیرولتهرانموجود۳۷,۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق رنگی ۰.۵فولاد مبارکه۱۲۵۵ کیلوسفید یخچالیرولتهرانموجود۳۶,۸۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق رنگی ۰.۵فولاد مبارکه۱۲۵۵ کیلوقهوه‌ای سوختهرولتهرانموجود۳۶,۷۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق رنگی ۰.۵فولاد مبارکه۱۲۵۵ کیلوآبیرولتهرانموجود۳۶,۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق رنگی ۰.۵فولاد مبارکه۱۲۵۵ کیلونارنجیرولتهرانموجود۳۶,۷۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق رنگی ۰.۵فولاد مبارکه۱۲۵۵ کیلوقرمزرولتهرانموجود۳۶,۸۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱