نوع نبشیکارخانهضخامت(MM)طول(متر)وزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
نبشی ۲.۵-۲.۵اسپیرال۲.۵۶ متر۵تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
نبشی ۳-۳شکفته مشهد۳۶ متر۷تهرانموجود۱۹٬۶۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
نبشی ۳-۳شکفته مشهد۳۶ متر۸تهرانموجود۱۹,۶۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
نبشی ۴-۴شکفته مشهد۳۶ متر۱۱تهرانموجود۱۹٬۶۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
نبشی ۴-۴ابهر۴۶ متر۱۴تهرانموجود۱۸٬۳۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
نبشی ۵-۵شکفته مشهد۵۶ متر۲۳تهرانموجود۱۹٬۳۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
نبشی ۶-۶آریان فولاد۶۶ متر۳۳تهرانموجود۱۹٬۴۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
نبشی ۷-۷آریان فولاد۷۶ متر۴۴تهرانموجود۱۹٬۴۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
نبشی ۸-۸شکفته مشهد۸۶ متر۵۸تهرانموجود۱۹٬۳۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
نبشی ۱۰-۱۰آریان فولاد۱۰۶ متر۸۸تهرانموجود۱۸٬۶۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
نبشی ۱۲-۱۲آریان فولاد۱۲۶ متر۱۲۵تهرانموجود۱۸٬۷۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱