نوع نبشیکارخانهضخامت(MM)طول(متر)وزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
نبشی ۲.۵-۲.۵اسپیرال۲.۵۶ متر۵تهرانموجود۲۸٬۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
نبشی ۳-۳شکفته مشهد۳۶ متر۷تهرانموجود۱۹٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
نبشی ۳-۳شکفته مشهد۳۶ متر۸تهرانموجود۱۹,۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
نبشی ۴-۴شکفته مشهد۳۶ متر۱۱تهرانموجود۱۹٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
نبشی ۴-۴ابهر۴۶ متر۱۴تهرانموجود۱۸٬۳۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
نبشی ۵-۵شکفته مشهد۵۶ متر۲۳تهرانموجود۱۹٬۳۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
نبشی ۶-۶آریان فولاد۶۶ متر۳۳تهرانموجود۱۹٬۴۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
نبشی ۷-۷آریان فولاد۷۶ متر۴۴تهرانموجود۱۹٬۴۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
نبشی ۸-۸شکفته مشهد۸۶ متر۵۸تهرانموجود۱۹٬۳۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
نبشی ۱۰-۱۰آریان فولاد۱۰۶ متر۸۸تهرانموجود۱۸٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
نبشی ۱۲-۱۲آریان فولاد۱۲۶ متر۱۲۵تهرانموجود۱۸٬۷۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱