نام محصولوزن(KG)ابعاد(CM)بارگیری ازموجودیقیمتبه‌روزرسانی
مش 6میل - چشمه 15*15۴۳۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۲۰٬۴۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
مش 6میل - چشمه 20*20۳۲۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۲۰٬۵۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
مش 8میل - چشمه 15*15۷۶۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۱۹٬۳۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
مش 8میل - چشمه 20*20۵۷۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۱۹٬۳۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
مش 10میل - چشمه 15*15۱۱۹۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۱۸٬۳۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
مش 10میل - چشمه 20*20۸۹۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۱۸٬۳۵۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
مش 12میل - چشمه 15*15۱۷۱۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۱۹٬۱۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
مش 12میل - چشمه 20*20۱۲۹۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۱۹٬۱۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
توری مش طبق سفارش مشتری N/A۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود***۲۱ تیر ۱۴۰۱