نام محصولوزن(KG)ابعاد(CM)بارگیری ازموجودیقیمتبه‌روزرسانی
مش 6میل - چشمه 15*15۴۳۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۲۰٬۴۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
مش 6میل - چشمه 20*20۳۲۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۲۰٬۵۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
مش 8میل - چشمه 15*15۷۶۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۱۹٬۳۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
مش 8میل - چشمه 20*20۵۷۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۱۹٬۳۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
مش 10میل - چشمه 15*15۱۱۹۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۱۸٬۳۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
مش 10میل - چشمه 20*20۸۹۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۱۸٬۳۵۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
مش 12میل - چشمه 15*15۱۷۱۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۱۹٬۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
مش 12میل - چشمه 20*20۱۲۹۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود۱۹٬۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
توری مش طبق سفارش مشتری N/A۲۰۰*۶۰۰تهرانموجود***۲۶ آذر ۱۴۰۱