نوع ورق(میلی‌متر)کارخانهابعادوزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
ورق آجدار ۱.۵فولاد مبارکه۲۰۰×۱۰۰۲۴تهرانموجود۳۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق آجدار ۱.۵فولاد مبارکه۲۵۰×۱۲۵۳۸تهرانموجود۳۰,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق آجدار ۲فولاد مبارکه۲۰۰×۱۰۰۳۲تهرانموجود۲۷,۳۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق آجدار ۲فولاد مبارکه۲۵۰×۱۲۵۵۰تهرانموجود۲۷,۳۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق آجدار ۳فولاد مبارکه۲۰۰×۱۰۰۴۸تهرانموجود۲۷,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق آجدار ۳فولاد مبارکه۲۵۰×۱۲۵۷۰تهرانموجود۲۷,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق آجدار ۴فولاد مبارکه۲۰۰×۱۰۰۶۴تهرانموجود۲۶,۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق آجدار ۴فولاد مبارکه۲۵۰×۱۲۵۱۰۰تهرانموجود۲۶,۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق آجدار ۵فولاد مبارکه۲۰۰×۱۰۰۸۰تهرانموجود۳۲,۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق آجدار ۵فولاد مبارکه۲۵۰×۱۲۵۱۲۵تهرانموجود۳۲,۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق آجدار ۶فولاد مبارکه۶۰۰×۱۵۰۴۳۲تهرانموجود۴۳,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق آجدار ۸فولاد مبارکه۶۰۰×۱۵۰۵۷۶تهرانموجود۴۳,۱۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
ورق آجدار ۱۰فولاد مبارکه۲۰۰×۱۰۰۷۲۰تهرانموجود۴۶,۰۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱