نوع سپریکارخانهطول(متر)وزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
سپری ۳نورد سجاد۶ متر۹تهرانموجود۲۱٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
سپری ۴نورد سجاد۶ متر۱۳تهرانموجود۲۱٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
سپری ۵نورد سجاد۶ متر۲۰تهرانموجود۲۱٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱
سپری ۶نورد سجاد۶ متر۲۸تهرانموجود۲۱٬۶۰۰۲۶ آذر ۱۴۰۱