نوع سپریکارخانهطول(متر)وزن(Kg)بارگیری ازموجودیقیمت(تومان)به‌روزرسانی
سپری ۳نورد سجاد۶ متر۹تهرانموجود۲۱٬۶۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
سپری ۴نورد سجاد۶ متر۱۳تهرانموجود۲۱٬۶۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
سپری ۵نورد سجاد۶ متر۲۰تهرانموجود۲۱٬۶۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱
سپری ۶نورد سجاد۶ متر۲۸تهرانموجود۲۱٬۶۰۰۲۱ تیر ۱۴۰۱