تیرآهن - راد آهن

تیرآهن

اندازهکارخانهوزن(Kg)مبدا بارگیریموجودیقیمت (تومان)آخرین به روزرسانیتغییرات قیمت
10ذوب اهن اصفهان100تهرانموجود64500001402/08/01بدون تغییر
12ذوب آهن اصفهان130تهرانموجود4,150,0001402/08/01بدون تغییر
14 سبکذوب آهن اصفهان142تهرانموجود4,140,0001402/08/01بدون تغییر
14ذوب آهن اصفهان142کارخانهموجود4,180,0001402/08/01بدون تغییر
14ذوب آهن اصفهان142تهرانموجود4,220,0001402/08/01بدون تغییر
14یزد120تهرانموجود3,540,0001402/08/01بدون تغییر
14ماهان133تهرانموجود3,190,0001402/08/01بدون تغییر
16 سبکذوب آهن اصفهان170تهرانموجود4,700,0001402/08/01
16ذوب آهن اصفهان190تهرانموجود4,780,0001402/08/01
16ذوب آهن اصفهان190کارخانهموجود4,770,0001402/08/01
16یزد170تهرانموجود4,480,0001402/08/01بدون تغییر
18 سبکذوب آهن اصفهان212تهرانموجود5,690,0001402/08/01
18ذوب آهن اصفهان230تهرانموجود5,770,0001402/08/01
18ذوب آهن اصفهان230کارخانهموجود5,760,0001402/08/01
18فایکو200تهرانموجود5,580,0001402/08/01بدون تغییر
20 سبکذوب آهن اصفهان250تهرانموجود6,910,0001402/08/01
20ذوب آهن اصفهان272تهرانموجود7,110,0001402/08/01
20ذوب آهن اصفهان272کارخانهموجود7,100,0001402/08/01
22ذوب آهن اصفهان320تهرانموجود8,460,0001402/08/01بدون تغییر
22ذوب آهن اصفهان320کارخانهموجود8,450,0001402/08/01بدون تغییر
24ذوب آهن اصفهان375تهرانموجود9,660,0001402/08/01
24ذوب آهن اصفهان375کارخانهموجود9,650,0001402/08/01
27ذوب آهن اصفهان440تهرانموجود11,121,0001402/08/01بدون تغییر
27ذوب آهن اصفهان440کارخانهموجود11,120,0001402/08/01بدون تغییر
30ذوب آهن اصفهان510تهرانموجود14,010,0001402/08/01بدون تغییر
30ذوب آهن اصفهان510کارخانهموجود14,000,0001402/08/01بدون تغییر