تیرآهن - راد آهن

تیرآهن

اندازهکارخانهوزن(Kg)مبدا بارگیریموجودیقیمت (تومان)آخرین به روزرسانیتغییرات قیمت
10ذوب اهن اصفهان100تهرانموجود64500001402/11/14بدون تغییر
12ذوب آهن اصفهان130تهرانموجود5,350,0001402/11/14
14 سبکذوب آهن اصفهان142تهرانناموجود_____1402/11/14
14ذوب آهن اصفهان142کارخانهموجود4,280,0001402/11/14
14ذوب آهن اصفهان142تهرانموجود4,290,0001402/11/14
14یزد120تهرانموجود3,640,0001402/11/14
14ماهان133تهرانناموجود_____1402/11/14
16 سبکذوب آهن اصفهان170تهرانموجود5,280,0001402/11/14
16ذوب آهن اصفهان190تهرانموجود5,380,0001402/11/14
16ذوب آهن اصفهان190کارخانهموجود5,370,0001402/11/14
16یزد170تهرانموجود4,630,0001402/11/14
18 سبکذوب آهن اصفهان212تهرانناموجود_____1402/11/14
18ذوب آهن اصفهان230تهرانموجود6,320,0001402/11/14
18ذوب آهن اصفهان230کارخانهموجود6,310,0001402/11/14
18فایکو200تهرانناموجود_____1402/11/14
20 سبکذوب آهن اصفهان250تهرانناموجود_____1402/11/14
20ذوب آهن اصفهان272تهرانموجود9,410,0001402/11/14
20ذوب آهن اصفهان272کارخانهموجود7,400,0001402/11/14
22ذوب آهن اصفهان320تهرانموجود10,460,0001402/08/01
22ذوب آهن اصفهان320کارخانهموجود10,450,0001402/11/14
24ذوب آهن اصفهان375تهرانموجود12,410,0001402/11/14
24ذوب آهن اصفهان375کارخانهموجود12,400,0001402/11/14
27ذوب آهن اصفهان440تهرانموجود13,310,0001402/11/14
27ذوب آهن اصفهان440کارخانهموجود13,300,0001402/11/14
30ذوب آهن اصفهان510تهرانموجود16,310,0001402/11/14
30ذوب آهن اصفهان510کارخانهموجود16,300,0001402/11/14