تیرچه کرومیت

محصولورق(میل)نبشیزیگزاگ(قطر)موجودیبارگیری ازقیمت(تومان)بروزرسانیتغییرات قیمت
تیرچه کرومیت ورق 3میل،نبشی 3،زیگزاگ 103310موجودتهران3350001402/02/02
تیرچه کرومیت ورق 4میل، نبشی 4،زیگزاگ 124412موجودتهران3350001402/02/02
تیرچه کرومیت ورق 5میل ،نبشی 5، زیگزاگ 145514موجودتهران3350001402/02/02
تیرچه کرومیت طبق سفارش مشتری *********موجودتهران***1402/02/02

نوع ساختار تیرچه کرومیت یا فلزی با توجه به سازه های فلزی یا بتنی متغیر است و به نسبت تحمل مقاومت، وزن متفاوتی را شامل میشوند و با توجه به نیاز شما مصرف کننده گرامی قابل تولید از 1 متر تا 11 متر می باشد.