سپری

محصولطول(متر)وزن(Kg)کارخانهموجودیبارگیری ازقیمت(تومان)بروزرسانیتغییرات قیمت
سپری 369نورد سجادموجودتهران302001402/03/09بدون تغییر
سپری 4613نورد سجادموجودتهران282001402/03/09بدون تغییر
سپری 5620نورد سجادموجودتهران282001402/03/09بدون تغییر
سپری 6628نورد سجادموجودتهران282001402/03/09بدون تغییر