لوله - راد آهن

لوله

محصولضخامت(میل)حالت(متری)وزن(Kg)کارخانهموجودیبارگیری از قیمت(تومان)تغییرات قیمت
لوله داربست ۵2614اصفهانموجودتهران50000
لوله داربست ۵2.5617اصفهانموجودتهران50000