نبشی

محصولکارخانهضخامت(Mm)طول(متر)وزن(Kg)موجودیبارگیری ازقیمت(تومان)به روزرسانیتغییرات قیمت
نبشی 3-3اسپیرال اصفهان36متر8موجودتهران312001402/03/09بدون تغییر
نبشی 3-3شکفته مشهد36متر8موجودتهران287001402/03/09بدون تغیر
نبشی 4-4اسپیرال اصفهان46متر14موجودتهران312001402/03/09بدون تغییر
نبشی 4-4شکفته مشهد46متر10/5موجودتهران287001402/03/09بدون تغییر
نبشی 5-5ناب تبریز56متر22موجودتهران276001402/03/09بدون تغییر
نبشی 5-5آریان فولاد56متر18موجودتهران276001402/03/09بدونه تغییر
نبشی 6-6ناب تبریز66متر32موجودتهران276001402/03/09بدون تغییر
نبشی 7-7ناب تبریز76متر42موجودتهران284001402/03/09بدون تغییر
نبشی 8-8آریان فولاد86متر56موجودتهران276001402/03/09بدون تغییر
نبشی 10-10فولاد اشتهارد106متر86موجودتهران282001402/03/09بدون تغییر
نبشی 12-12آریان فولاد126متر133موجودتهران292001402/03/09بدون تغییر