ورق گالوانیزه - راد آهن

ورق گالوانیزه

محصولابعادوزن(Kg)کارخانهبارگیری ازموجودیقیمت(تومان)بروزرسانیتغییرات قیمت
ورق گالوانیزه 0.5میل100*2008کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.5میل125*25012.5کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.6میل100*20010کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.6میل125*25015کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.7میل100*20011.5کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.7میل125*25018کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.8میل100*20013کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.8میل125*25020کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1میل100*20016کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1میل125*25025کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1.25میل100*20020کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 1.25میل125*25032کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه1.5میل100*20024کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه1.5میل125*25037.5کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 2میل100*20032کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 2میل125*25050کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 3میل125*25048کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 4میل125*250100کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 3میل آبکاری150*600216کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 4میل آبکاری150*600288کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه5میل آبکاری 150*600360کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 6میل آبکاری150*600432کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر
ورق گالوانیزه 8میل آبکاری150*600576کاشانتهرانموجود300001402/02/28بدون تغییر